Het keurmerk kwaliteit laat je zien

wordt door ons gehanteerd als leidraad om de kwaliteit op de Zorgboerderij op een zo hoog mogelijk peil te houden.

En tevens om steeds aan de nieuwe wettelijke eisen te kunnen voldoen.

 

Vanaf januari 2018 is er een nieuwe klachtenregeling van kracht, 

download hier de klachtenregeling: Klachtenreglement cliënten Zorgboerderijen.01-01-2018.pdf