Doelstelling

Het streven is om ’t Schutje een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk karakter te geven en een groen ontmoetingspunt te laten zijn voor zorgvragers en toeristen die van paarden houden.
Op deze boerderij kunnen vormen van zorgverlening geboden worden die een ideale combinatie van elementen bieden die er op een boerderij te vinden zijn.
Een gezond klimaat, natuurlijke structuur en ritme, rust en ruimte. Mogelijkheden worden geboden om te kunnen werken met dieren en planten, door de aanwezigheid van fok- en sportpaarden en allerlei kleinvee, een grote moestuin en bloementuin.

Zorgvisie

Wij geloven in kleinschaligheid en een persoonlijke benadering van elke deelnemer vanuit een goede beroepshouding en respectvolle bejegening.
Wij beperken ons niet tot een bepaalde doelgroep of indicatie. Elke deelnemer heeft een eigen zorgdossier. Het aanbod van de activiteiten is divers maar productie is niet van belang. Deelnemers worden zoveel mogelijk betrokken bij de werkzaamheden in de tuin en met de dieren. Er zijn ook allerlei creatieve mogelijkheden in onze hobbyruimte. We activeren de nog intacte functies en stimuleren lichaam en geest.